EU-valet vårens bubblare

EU-Valet vårens bubblare

Nu är det snart dags att smita in till valurnan igen. Denna gång är det våra svenska EU-representanter som skall utses. Inte ett lätt val då det verkar vara svårt att hitta bra folk till detta jobb! Satt en afton och lyssnade till en debatt om jordbrukets ”gigantiska” EU- bidrag och hur man skulle kunna minska på dessa förhatliga allmosor.

I ett obevakat ögonblick råkade en av debattörerna nämna att kanske maten var för billig och därför kunde inte lantbrukaren leva utan ersättningar.

Detta emottogs med kompakt tystnad och glömdes snart bort när favorit ämnet miljö och ekologi kom in på banan. Tyvärr tror jag inte det finns mycket hjälp att hämta från de svenska kandidaterna, det blir till att fortsätta kämpa på hemmaplan och gemensamt övertyga konsumenterna om mervärdet av svenskproducerat livsmedel.

Glädjande är att Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör också precis som vi menar att Livsmedelsstrategin är en av grundstenarna i en ökad och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion i landet. Det känns betryggande att vi drar åt samma håll både näring och myndighet.

De närmaste veckorna är det full fart med olika möten och månaden avrundas med en av årets höjdpunkter SpmO stämman i Kolmården, jag ser verkligen framemot att få träffa er alla. Återkommer med en fullödig rapport i nästa LA.

5 maj 2019
Johan Karlzén, Ordförande SpmO