Höstsådden avklarad

Höstsådden

Nu får vi hoppas på bra väderförutsättningar så att nästa års gröda får en bra start. Men tyvärr är vädret minst ett lika osäkert kort, som det svenska priset på spannmål. Ofattbart att vi vecka efter vecka skall behöva tillhöra den absoluta botten i Europa.

Överskott eller ej så kan det inte i längden vara hållbart med prisskillnader närmare 50 öre/kg mellan oss och våra grannländer. Att kostnaden för hantering och transport av spannmål skulle vara så höga att vi inte med lönsamhet kan exportera spannmål med en god vinst förvånar storligen. Rimligen borde merparten av prisskillnaden kunna landa i ett högre avräkningspris i Sverige.

Ett utmärkt sätt att sänka hanteringskostnaderna är att stimulera hemmalagring, endast en transport mellan gård och förbrukare borde i dagsläget kunna generera ett merpris på minst 30 öre/kg, tittar vi på vad animalieproducenterna får betala för foderspannmålen så ligger foderveten i flertalet av fallen över 1,8 kr/kg vilket talar för att handelns marginaler är orimligt höga eller så har man dålig kontroll på sina kostnader.

Lyssnar vi noga på Lantmännens VD när han kommenterar resultatet så är det nog det senare alternativet som gäller. En hög marginal borde genererat ett bra resultat, men om kostnaderna i hanteringen äter upp resultatet förstår man att det behövs fler ”normal” år för att rätta upp skutan. Varför inte redovisa spannmålsaffären tydligt, så att vi gemensamt kan täppa till slukhålen?

Att dom bara orkar
Så var det dags att kommentera miljön, ett superpopulärt ämne idag. Ingen nu levande skall komma undan budskapet att slutet närmar sig med stormsteg, tur är det då att flera företag vill hjälpa oss att bromsa utvecklingen. Det som förvånar mest är alla dessa livsmedelsföretag som helt utan egenintresse skall rädda jorden med hjälp av sina produkter.

Tar vi vännerna på Oatly, så är deras mission att vägleda lantbrukaren in i det växtbaserade jordbruket, så att vi inte skall hamna på efterkälken när tåget går. Jag tror tyvärr för Oatly att tåget redan lämnat perrongen, när man tog sina kinesiska ägare i båten. Att sedan Kronfågel och nu även Lantmännen med sin fossilfria livsmedelskedja sätter igång att profitera på människors klimatångest är förvånande. Borde åtminstone inte våra ”egna ” företag i stället upplysa om fördelarna, med den svenska produktionen, i stället för att prostituera sig tillsammans med övriga klimatryttare.

Kommer då dessa ”klimatåtgärder” avspegla sig i en ökad lönsamhet på gården, hittills har vi inte märkt något utan snarare tvärt om med tanke på vårt urusla spannmålspris. Glädjande däremot var att vi växtodlare genom ett par enkla kommentarer på sociala medier kunde få detta ofattbara genomslag i medierna.

”Spola mjölken”
Många samtal från olika medier har gett ringar på vattnet och plötsligt vet en hel del ”vanligt” folk vem Spannmålsodlarna är. Över 107 000 st har läst vårt inlägg på FB om ”spola mjölken”, vilket inte är illa för en så liten intresseorganisation som Spannmålsodlarna. Det som känns allra bäst, är att vi faktiskt kan påverka debatten. Många saknar det jordnära perspektivet i allt bruset och vill gärna få höra sanningen direkt ur hästens mun. Bra för oss, men dåligt för PR tomtarna!

9 Oktober 2019
Johan Karlzén, Ordförande SpmO