JV:s rapport om gödselmedelsproduktion i Sverige

Synpunkter inlämnade till Jordbruksverket

Här kommer rapporten som vi varit med och arbetat fram tillsamman med andra aktörer från branschen. Jordbruksverket har haft en referensgrupp som stöd i arbetet, där vi i Spannmålsodlarna har medverkat. Johan Karlzén
Godselmedelsproduktion-i-Sverige_Jordbruksverket_31mars2023.pdf