Oro i jordbrukspolitiken

Våra europeiska kollegor är inte nöjda med sina respektive regeringars hållning till modernäringen och ovan på det landar en redan omodern CAP som lök på laxen. Vi bevittnar vilda protester i de stora lantbruksländerna samt tyvärr en blockerad gräns mellan Polen och Ukraina. Anledningarna är många men det kokar ner till problemet att bedriva en gemensam jordbrukspolitik i ett Europa som har så skilda förutsättningar, både klimatet och sättet som vi brukar jorden är långt ifrån lika. Att med de bakgrundsförutsättningarna försöka skapa en enhetlig jordbrukspolitik är att be om problem. Politikerna i EU har med andra ord blivit nervösa och börjar nu backa på kraven i den nya CAP förordningen, ett jobbigt beslut, men också en väckarklocka. Så kan det gå när man fattar besluten utan att fråga dom som berörs.

I ljuset av ovanstående är det glädjande att vår regering aktivt arbetar för bättre förutsättningar i det svenska lantbruket. Tisdagen den 12 mars var vi inbjudna till Rosenbad för en förutsättningslös diskussion med Stadsminister Ulf Kristersson och Landsbygdsminister Peter Kullgren rörande vår syn på läget i det svenska lantbruket. På mötet deltog bland annat LRF, Jordägarna, Sveriges mjölkbönder, Spannmålsodlarföreningen och Lantmännen, vi fick möjlighet att var och en ge en kort ögonblicksbild av situationen i våra verksamheter.

Diskussionen fortsatte med vad vi uppfattade som de största hindren för att nå en rimlig lönsamhet i lantbruket, det landade som vanligt på regelförenklingar, ta bort klassningen av lantbruk som miljöfarlig verksamhet, myndigheternas olika bedömningar beroende på tjänstemännens egna agendor, släpp kraven på växtföljd och mycket mer.

Det blev en del synpunkter när 11 olika personer skall framföra sina önskemål! Oavsett vilket, tycker jag att Ulf och Peter med dagens inbjudan visar att man menar allvar i sina intentioner att skapa ett lönsamt och därmed uthålligt svenskt lantbruk.

Vi är inte bortskämda med att en svensk regering överhuvudtaget lägger någon vikt vid lantbrukets önskemål. Tror faktiskt inte att jag upplevt det någon gång tidigare! Nu gäller det bara att infria våra förväntningar, så skall vi i gengäld leverera både livsmedel och kolsänkor till medborgarna.

Man kan inte vara alla till lags

Det framkommer ibland att man tycker vår förening är för gnällig och negativ, detta är på ett sätt ett positivt betyg, man kan som bekant inte vara älskad av alla. Det som däremot förvånar är att man så sällan hör dessa personer uttala sig positivt om det rådande läget.

Varför framför man inte oftare på möten och i pressen att man är nöjd med avräkningspriserna, berömmer våra handelspartners för sitt excellenta arbete och tycker nuvarande regelverk är optimalt i kombination med ett antal behagliga myndighetskontroller?
Spannmålsodlarnas arbete görs på medlemmars uppdrag, vi försöker påverka det som våra medlemmar anser behöver förändras för att vi skall kunna driva lönsamma lantbruksföretag. I detta arbete ingår att kritisera felaktigheter men också att genom dialog hitta möjligheter som kan göra tingen bättre för båda parter. Att benämna detta som gnäll, är den oengagerades försvar för att slippa engagera sig.

Glad Påsk och lycka till med vårbruksstarten!

Johan Karlzén, Ordförande SpmO, 2024-03-14