Våren i sikte

SpmO

Våren närmar sig så sakteliga, här nere i södern hävdar metrologerna att den infaller redan den 15 februari. Tar jag en promenad ut på fälten kan man konstatera att det lär dröja innan vi kan komma igång med något vårbruk, vattenmättat är bara förnamnet. Problemet eller fördelen är att det höstsådda växer på och ser fantastiskt bra ut i nuläget, i och med detta ökar också möjligheten till en god skörd. Givetvis finns det också anledning till en viss oro om vintern slår till med kallväder, sannolikheten minskar förvisso för varje vecka som går men än är det för tidigt att ropa att faran är över.

Rapporter från i första hand Storbritannien och Frankrike talar om en mycket sen och i många fall utebliven höstsådd, man kämpade fortfarande i slutet av januari med vetesådden som om man hade tur kunde utföras några timmar på morgonfrosten. Detta borde rimligen tala för ett hyggligt pris på spannmål i vårt område av Europa, enligt handelns företrädare är det nämligen avgörande för prisnivån om man befinner sig i ett underskottsområde eller ej. 

Jämför vi dagens svenska spannmålspris med det som florerade i höstas måste vi plötsligt hamnat i ett kraftfullt underskottsområde med tanke på att priserna stigit med drygt 25% sen mitten på oktober. Givetvis från en snuskigt låg nivå men lika fullt måste det hänt något med tillgången annars kan enligt expertisen inte det svenska priset öka. Detta fenomen beror tydligen på att svensk spannmålshandel lever ett helt eget liv utan påverkan av priset i vårt närområde. Frågan är om detta prisdrivande ”underskott” kom som en överraskning eller att det bara började bli svårt att hävda Sverige som det enda överskottsområdet i norra Europa. Kollegerna i våra grannländer från Finland i norr till Tyskland i söder bara skakar på huvudet när vi jämför våra spannmålspriser, vi fortsätter som sagt att borra i ämnet.

Årets första styrelsemöte

Den 5–6 februari avhölls årets första styrelsemöte på Steam Hotell i Västerås, där vi samlat styrelse, suppleanter och valberedningen till en tvådagars aktivitet där vi fick möjlighet att gemensamt diskutera vad som skall prioriteras i föreningens arbete framöver. Valberedningen intervjuade samtliga deltagare en och en och fick på det viset en möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar. Personligen tycker jag denna punkt är mycket viktig då alla inblandade har möjlighet på ett otvunget sätt få framföra sina synpunkter samtidigt som valberedningen får en möjlighet att lära känna personerna i fråga.                                                                                               

Första mötesdagen handlade uteslutande om hur och varför vi inte kan få upp lönsamheten på våra gårdar, det utkristalliserades ganska omgående några punkter som vi måste fortsätta arbeta med. Priset på våra produkter och förnödenheter måste rimligen kunna vara någorlunda lika i den norra delen av Europa. Politikerna måste börja prioritera svensk konventionell livsmedelsproduktion, inte bara avarterna av den samma. Livsmedelsstrategin är i det hänseendet fortsatt det bästa vapnet att ta till när vi möter våra beslutsfattare, många av dessa har fortfarande inte förstått innebörden av självförsörjning och hur omfattande strategins regelverk är i det fallet.

När det gäller övriga regelverk knuta till näringen har vi oftast representation i det olika råden eller är remissinstans vilket ger oss möjlighet att påverka besluten redan på ett tidigt stadium. I övrigt diskuterades odlingsutveckling hur kan vi få förädlare, forskare och universiteten att lägga krutet på odlingen och lönsamhet i lantbruket i stället för att lägga ner en massa tid pengar på projekt som inte för oss framåt. Vi behöver all hjälp vi kan få för att kunna konkurrera med vår omvärld. 

Planering av Riksmöte & Event 29 maj Steam Hotel

Sista delen av dagen gick vi igenom årets stora händelse stämman i Västerås, detta passade utmärkt då vi befann oss på platsen för det framtida ”brottet”. Vi fick en genomgång av Annelie och styrelsen i Västmanland/Dalarna som också är årets värdar, allt ser fantastiskt bra ut även om det kvarstår mycket praktiskt arbete och givetvis hårda slutförhandlingar med hotellets ledning om hur vi spannmålsodlare vill ha det. Läs fortsättningen om dag 2 Givande besök för framtiden